Legmélyebb sérelmeinktől a kiengesztelődésig

Dani Eszter, Nyeső Ágnes és Sztojka Szabina afrikai élményeiről és a tapasztalatok hazai hasznosításáról beszélt.

Lacziné Somogyi Tímea Anna: Előítélet

Miért adnak a cigányok szappanoperából vett „giccses” neveket a gyerekeknek? Miért szülnek olyan korán? Lacziné Somogyi Tímea Anna tabukérdésekre válaszol.

Cigány vagyok, akkor cigányul is beszélek?

Továbbél-e a cigány nyelv? Hol és mikor használják? Nógrád megye.

Hányféle cigány csoport él ma Magyarországon?

Magyarországon túlnyomó többségében romungrók élnek.

Milyen húsvéti szokások élnek a cigány közösségekben?

A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony.

Nagy roma lagzin nem vettek részt, de lányszöktetésről hallottak

Cigánymissziósokat kérdeztünk a házasság hete alkalmából.

Krechuno és Krisjun - Hogyan ünnepli a karácsonyt a cigányság?

A középpontban a kis Jézus megszületése fölötti öröm, az összetartozás megélése és az emlékezés áll.

Miről híres a cigány zarándokok tömegeit vonzó csatkai búcsú?

Szeptemberben van a kárpát-medencei oláh cigányság különös jelentőségű ünnepe.

Mit tudunk a cigány holokauszt magyarországi áldozatairól?

Sajnos sok eltérő, gyakran téves adatot olvashatunk a pharrajimosról.

Csóró csávó lóvéért piál – tudunk cigányul?

Milyen szavakat használunk az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó cigány nyelvből?

Merre élnek református cigányok?

A cigányságnak nincs egységes vallása. Vallási hovatartozása általában a többségtől függ. Református cigányok tehát a református térségekben élnek.

Kiderült-e a 2011-es népszámlálásból, hogy hány cigány ember él Magyarországon?

Ahogy vesszük: a népszámlálásból az derült ki, hogy hány ember tartja magát romának vagy cigánynak Magyarországon.

Honnan és mikor érkeztek a cigányok Magyarországra?

A 18. századig általánosan úgy vélekedtek, hogy a cigányok Egyiptomból jöttek, míg egy református diák fel nem figyelt a nyelvükre.

Az oláh cigányok románul beszélnek?

Nem, nem ők, hanem a beások beszélnek román dialektust. Hazánkban magyar, romani és beás nyelven beszélő cigányok élnek.

Ki cigány és ki gázsó?

Kit tekinthetünk egy adott népcsoportba tartozónak, esetünkben cigánynak vagy romának?

Roma vagy cigány: melyik szót használjuk?

Honlapunkon mindkét elnevezés szerepel, általában szinonimaként. De mi a különbség a két kifejezés között?